ผู้ที่เหมาะสมในการใส่เล่นเสริม ICL

ผู้ที่เหมาะสมในการใส่เล่นเสริม ICL ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ อายุตั้งแต่ 18 ถึง 45 ปี, มีสายตาสั้นตั้งแต่ -0.5 ถึง –19, มีสายตาเอียงตั้งแต่ 0 ถึง -6 …

คุณสมบัติของเลนส์เสริม ICL

ICL ชื่อนี้ย่อมาจาก Implantable Collamer เนื่องจาก ICL ทำจากวัสดุที่เรียกว่า Collamer ซึ่งเป็นวัสดุลิขสิทธิ์เฉพาะ ของ ICL เท่านั้น