การตรวจประเมินสภาพตาก่อนทำ ICL

วิธีการตรวจเหมือนกับการตรวจสภาพตาก่อนทำเลสิกเพียงแต่ต้องมีการวัดช่องด้านหน้าตาเพิ่มเติมด้วยเครื่องมือพิเศษ

ก่อนมาตรวจควรเตรียมตัวดังนี้
1. ผู้เข้ารับการรักษาต้องถอดคอนแทคเลนส์ ก่อนที่จะมาตรวจดังนี้

2. หากกินยากลุ่มรักษาสิว Roaccutane ควรหยุดกินยา 1 เดือน

3. ถ้าติดขนตาปลอม แนะนำถอดก่อนอย่างน้อย 1 สัปดาห์

4. ไม่ตั้งครรภ์

5. จะมีการขยายม่านตาโดยการหยอดยา เพื่อตรวจจอประสาทตา จึงทำให้การมองเห็นพร่ามัวหลังตรวจ หลังตรวจเสร็จม่านตาจะขยายต่อประมาณอีก 4-6 ชั่วโมง ยาจึงจะหมดฤทธิ์ แล้วม่านตาจะหดกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม จึงทำให้ขับรถได้ลำบากหลังตรวจในช่วงแรก แต่ยังมองเห็นสามารถเดินไปมาได้แนะนำให้เตรียมแว่นกันแดดมาด้วย

ไม่ควรขับรถมาด้วยตัวเอง นำเพื่อนหรือญาติมาด้วย ถ้ามาคนเดียวเจ้าหน้าที่จะช่วยท่านเรียกรถแท็กซี่ให้

6. ใช้เวลาตรวจประมาณ 3 ชั่วโมง

7. จุดประสงค์ของการตรวจ เพื่อประเมินสภาพสายตาว่าท่านเป็นบุคคลที่มีสภาพตาที่ปกติ
และสามารถแก้ไขสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยเลนส์เสริมได้ด้วยความปลอดภัย

8. หลังจากการตรวจประเมินสภาพตา แพทย์จะสรุปให้ฟัง ว่าทำได้แบบใด อธิบายข้อดีข้อเสียให้ฟัง จากนั้นผู้มาเข้ารับการตรวจตัดสินใจ

9. ควรมาก่อนเวลานัดหมายประมาณ 15 นาที เมื่อมาถึงให้ไปลงทะเบียนก่อนที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียน ชั้น 1ก่อนขึ้นมา

การตรวจประเมินสภาพลูกตา ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง มีการตรวจอะไรบ้าง

1. Refraction วัดค่าสายตา และ วัดค่าแว่นเดิม ควรเอาแว่นเดิม หรือ ค่าสายตาของคอนแทคเลนส์เดิมไปด้วย ถ้ามีอยู่

2. ถ่ายภาพลูกตา กระจกตา และวัดขนาดช่องด้านหน้าลูกตาด้วยเครื่องมือพิเศษ

3. ตรวจสภาพลูกตาด้วยกล้องกำลังขยายสูง (Slit lamp examination)โดยจักษุแพทย์

4. หยอดยาขยายม่านตาและรอประมาณครึ่งชั่วโมงให้มันตาขยายหลังจากนั้นจะมีการวัดสายตาซ้ำและตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์

5. อาจมีการตรวจอื่นๆเพิ่มเติมที่แพทย์เห็นว่ามีความจำเป็น

6. แพทย์จะอธิบายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำใส่เล่นเสริม ICL

บทความแนะนำอื่นๆ

เหตุผลที่คุณควรเลือกทำ ICL Why ICL ?

เลนส์เสริม ICL เหมาะกับท่านที่ไม่ต้องการมีตาแห้งหลังการรักษาสายตา เนื่องจากการผ่าตัดเสริมเลนส์เข้าไปในลูกตา ไม่มีการทำลายเนื้อเยื่อ…

ความคิดเห็น