เหตุผลที่คุณควรเลือกทำ ICL Why ICL ?

เลนส์เสริม ICL เหมาะกับท่านที่ไม่ต้องการมีตาแห้งหลังการรักษาสายตา เนื่องจากการผ่าตัดเสริมเลนส์เข้าไปในลูกตา ไม่มีการทำลายเนื้อเยื่อ…