จักษุแพทย์

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์

Doctors

จักษุแพทย์

คณะจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน กระจกตา และ การแก้ไขสายตาโดยตรง

พ.ญ. ดวงพร อารยะพงษ์

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์

พญ.ดวงพร เป็นแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยแสงเลเซอร์(PRK/ LASIK) ต้อเนื้อ ต้อกระจก การผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา และโรคของกระจกตาเเละเป็นเเพทย์ที่มีความชำนาญในการใช้โปรเเกรมรักษาสายตายาวตามอายุด้วยโปรเเกรม LBV (Laser Blended Vision) ซึ่งมีเพียง 3เเห่งในประเทศไทยเท่านั้น
ปัจจุบันรับราชการเป็นจักษุแพทย์ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สอนแพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยาและนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม,เป็นแพทย์ที่ปรึกษาด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ,และทีศูนย์เลสิคโรงพยาบาลวิภาวดี

Experience

พ.ศ. 2545–2550

แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2558–2559

Certificate of Cornea and Refractive Surgery Clinical Fellowship คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.ศ. 2554–2556

วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MORE INFO

🌸 การันตีคุณภาพความเชี่ยวชาญทำงานแบบมืออาชีพด้วยระยะเวลา 19 ปี