สู่โลกทัศน์ใหม่ ด้วย...

ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลวิภาวดี

อิสระแห่งการมองเห็น เห็นชัดยิ่งกว่าที่เคยเห็น
ไร้ข้อจำกัดจากแว่นหรือคอนแทคเลนส์.