SmartSurf ปลอดภัย อ่อนโยน

เลเซอร์ทุกขั้นตอนปราศจากการสัมผัสดวงตา

พีอาร์เค [ PRK ] คืออะไร?

PRK (Photorefractive Keratectomy) คือ วิธีการสำหรับแก้ไขปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียง แบบไม่มีการแยกชั้นกระจกตา แต่มีการลอกผิวกระจกตาที่อยู่ด้านบนสุดที่เรียกว่า ผิวชั้น Epithelium ของกระจกตาออกก่อน แล้วใช้ Excimer laser ปรับแต่งความโค้งกระจกตาให้ได้ค่าสายตาตามต้องการ โดยวิธีการนี้เริ่มทำมาตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่ 80 และใช้มาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาช่วงทศวรรษที่ 90 จึงเริ่มมีวิธีการทำโดยวิธีเลสิกมาใช้ในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ความนิยมของ PRK จึงลดน้อยลงไปบ้าง แต่ PRK ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีข้อดีหลายประการและเหมาะสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดบางประการ

ทรานส์พีอาร์เค [ TransPRK ] หรือ SmartSurf

TransPRK หรือ SmartSurfACE คือ นวัตกรรมการแก้ไขสายตาด้วยวิธี ประเภท PRK แบบใหม่ด้วยแนวคิด “Touch Free treatment” ที่ข้ามขั้นตอนการลอกผิวกระจกตาที่อยู่ด้านบนสุด แต่ใช้แสงเลเซอร์เทคโนโลยี SmartPulse ในการเตรียมชั้นผิว Epithelium ของกระจกตาและปรับแต่งความโค้งกระจกตาชั้น Stroma ในขั้นตอนเดียวพร้อมกัน เพื่อให้ได้ค่าสายตาตามที่ต้องการ โดยปราศจากการสัมผัสดวงตา ไม่มีการล็อคดวงตา หรือการดูดดวงตา จะใช้เพียงแสงเลเซอร์จาก Excimer laser เท่านั้นที่แก้ไขสายตา ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับการรักษาคลายกังวลได้เป็นอย่างดี

1. ผิวกระจกตาก่อนทำ SmartSurf
2. เตรียมชั้นผิว Epithelium
3. ปรับแต่งความโค้งกระจกตาตามพื้นที่ที่ต้องการ
4. หลังได้รับการแก้ไข กระจกตาเรียบเนียบ

เทคโนโลยี SmartPulse ทำให้พื้นผิวกระจกตามีความเรียบมากขึ้น ส่งผลให้การมองเห็นในระยะแรกหลังการผ่าตัดและการฟื้นตัวเร็วขึ้น ด้วยรูปแบบการยิงเลเซอร์ ให้สอดคล้องไปกับรูปทรงของกระจกตา เพราะกระจกตาของมนุษย์มีรูปทรงทางเรขาคณิต เครื่องจะคำนวนตำแหน่งการยิงเลเซอร์ให้กระจายตัวออกไป ด้วยการสร้างโครงผังสามมิติขึ้นและกำหนดจุดที่จะยิงเลเซอร์ไปตามพื้นที่ที่ถูกกำหนดบนกระจกตา

โครงข่ายสามมิติจำลองรูปทรงของกระจกตาเพื่อสร้างจุด(node)ที่จะยิงเลเซอร์

ผู้ที่เหมาะสำหรับทำ TransPRK

ข้อดีของการทำ TransPRK

ด้วยแนวคิด “ปราศจากการสัมผัสดวงตา” และ ด้วยนวัตกรรม “เทคโนโลยี SmartPulse” ที่นำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการรักษา จะทำให้ผู้รับการรักษารู้สึกประหลาดใจกับขั้นตอนในการรักษาที่ใช้ระยะเวลาในห้องผ่าตัดที่สั้นมาก และยังรวมถึงผลลัพธ์หลังการรักษาที่ดีขึ้นด้วย

ตาไม่แห้ง

ช่วยลดภาวะตาแห้ง และเป็นทางเลือกของผู้ที่มีน้ำตาน้อย

กระจกตาบางทำได้

เหมาะสำหรับเป็นทางเลือกผู้ที่มีปัญหากระจกตาบาง

หมดปัญหาภาวะแทรกซ้อน

ไม่มีปัญหาภาวะแทรกซ้อนในการแยกชั้นกระจกตา

ลดการเกิดฝ้า

วิทยาการใหม่ๆ และเครื่องมือของเราจะช่วยเรื่องลดการเกิดฝ้าหลังการทำ PRK

อ่อนโยนต่อดวงตา

การแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์แบบไร้แรงกดและไม่ต้องสัมผัส

ประหยัดเวลา

ใช้เวลาในกระบวนการรักษาน้อยลง และระยะ เวลาฟื้นตัวที่เร็วขึ้น

อะไรที่ทำให้ เกรซ กาญจน์เกล้า ตัดสินใจรักษาสายตาที่ศูนย์เลสิค รพ. วิภาวดี