รักษาสายตายาว ด้วย Lasik

[วีดีโอ] สัมภาษณ์ พญ. ฐิดานันท์ เรื่องการรักษาสายตายาว

สายตายาวตามอายุ (Presbyopia) เป็นตามธรรมชาติที่มักเกิดขึ้นกับ คนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เกิดจากการที่เลนส์แก้วตาเสื่อมสภาพ ทำให้ความยืดหยุ่นน้อยลงตามอายุที่มากขึ้น ประกอบกับกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าลง ทำให้ความสามารถในการมองเห็นระยะใกล้ลดลง เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านเมนูอาหาร การอ่านป้ายราคาสินค้า การใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

ต่อไปเราไปดูวีดีโอที่คุณ อั้น พูลผลิน ได้สัมภาษณ์คุณ หมอฐิดานันท์ รัตนธรรม กันดีกว่าว่า สายตายาวนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร แล้วในปัจจุบันรักษาได้ด้วยเทคโนโลยีแบบไหน อย่างไร

การแก้ไขสายตายาวตามอายุ คือ การใส่แว่นตา เมื่อต้องใช้สายตากับการมองระยะใกล้ ซึ่งในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป จะต้องมองไกลและใกล้สลับกันไปตามกิจกรรม ทำให้มีปัญหากับการใส่และถอดแว่นสลับไปมา จึงเบื่อกับการใส่ๆ ถอดๆ แว่นสายตายาว ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถแก้ไขปัญหาสายตายาวตามอายุ โดยไม่ต้องใส่แว่นตา ได้แก่ การแก้ไขสายตายาวตามอายุด้วยแสงเลเซอร์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 โปรแกรม ดังนี้

โปรแกรม Near Vision (Monovision)

เป็นเทคโนโลยีที่แก้ไขปัญหาสายตายาวตามอายุ โดยแพทย์จะทำการแก้ไขให้ตาข้างที่ถนัด (Dominance Eye) สามารถมองเห็นในระยะไกลชัดเจน ส่วนตาข้างที่ไม่ถนัด (Non Dominance Eye) จะแก้ไขให้เกิดสายตาสั้นเล็กน้อย เพื่อใช้ในการมองเห็นระยะใกล้ได้ชัดเจน ปกติเวลาเรามองโดยใช้ตา 2 ข้างพร้อมกัน ก็จะทำให้มองเห็นชัดเจนทั้งระยะใกล้และระยะไกล ซึ่งโปรแกรมนี้มีข้อด้อย คือ ทำให้ความสามารถในการมองระยะไกลลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงสามารถมองเห็นระยะไกลในชีวิตประจำวันได้

โปรแกรม LBV (Laser Blended Vision)

เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่แก้ไขปัญหาสายตายาวตามอายุ โดยมีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ สามารถแก้ไขสายตายาวได้ ทำให้สามารถมองเห็นระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกลได้ชัดเจนในตาเดียวกัน ทำให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นดียิ่งขึ้น โปรแกรม LBV จึงเป็นโปรแกรมแก้ไขสายตาแบบใหม่ที่มีในเครื่องเลเซอร์รุ่น MEL80 ที่ upgrade โปรแกรมแล้ว เพื่อคนที่มีปัญหาสายตายาวตามอายุโดยเฉพาะ