ผู้ที่เหมาะสมในการใส่เล่นเสริม ICL

ผู้ที่เหมาะสมในการใส่เล่นเสริม ICL

1. อายุตั้งแต่ 18 ถึง 45 ปี
2. มีสายตาสั้นตั้งแต่ -0.5 ถึง –19
3. มีสายตาเอียงตั้งแต่ 0 ถึง -6
4. มีสายตายาวแต่กำเนิดตั้งแต่ +0.5 ถึง +10
5. มีช่องกว้างด้านหน้าของตากว้างพอ ซึ่งแพทย์จะใช้เคริ่องมือพิเศษวัด และพิจารณาขนาดช่องด้านหน้าลูกตาของท่าน
6. มีสายตาคงที่ภายในหนึ่งปีที่ผ่านมา
7. ไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์
8. ผู้ที่ไม่ต้องการให้กระจกตาบางลงหรือมีตาแห้งหลังทำ

หมายเหตุ ผู้ที่ทำ LASIK ไม่ได้เนื่องจากกระจกตาบาง หรือ ตาแห้งเกินไป สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอุปสรรคในการทำเลนส์เสริม ICL

ผู้ที่ไม่เหมาะสมกับการใส่เล่นเสริม ICL
1. มีความดันลูกตาสูง
2. มีต้อกระจก
3. มีต้อหิน
4. มีช่องด้านหน้าลูกตาแคบ
5. มีประวัติม่านตาอักเสบหรือโรค Autoimmune disease โรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเองประเภทที่ทำให้เกิดการอักเสบของลูกตา

Interesting topics

ความคิดเห็น